Pierwsze umowy podpisane.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, w ramach projektu „Pomagamy skutecznie” 4 września br. zakończyło nabór wniosków na granty, mające na celu wsparcie domów pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w związku z wystąpieniem COVID-19.

Aktualnie finalizujemy formalności dotyczące przyznanych grantów – 29 września br. podpisano pierwsze umowy o udzielenie grantów, dzięki którym w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. wsparcie otrzyma 49 domów pomocy społecznej funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim. DPS-y otrzymają m.in. środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń personelu, pracującego bezpośrednio z pensjonariuszami w trakcie pandemii COVID-19 oraz na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników domów pomocy.

Mamy nadzieję, iż pomoc jaką oferuje nam projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8, na działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 w znacznym stopniu przyczyni się do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców domów pomocy społecznej.

 

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy