Biorący udział w spotkaniu

W dniach 29-30.08, 19-20.08, 03-04.09.2020 odbyły się ostatnie spotkania Powiatowych Zespołów Kooperacyjnych powiatów: nakielskiego, tucholskiego oraz inowrocławskiego województwa Kujawsko - Pomorskiego, które realizowane były w ramach projektu  „Kooperacja – efektywna i skuteczna".

Zespoły te składały się z siedmiu specjalistów różnych sektorów pomocowych pracujących na rzecz rodzin. Różnorodność spojrzenia na problematykę wsparcia rodziny zaowocowała wypracowaniem modelu Kooperacji miedzyinstytucjonalnej, który obecnie jest w fazie pilotażu. Uczestnicy spotkań dzięki bogatemu doświadczeniu praktycznemu oraz wiedzy teoretycznej stali się także cenną pomocą dla Ośrodka Pomocy Społecznej, który we wskazanym modelu stanowi centrum koordynacji pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. W toku pracy ekspertów powstały narzędzia wspierające codzienną pracę służb pomocowych w zakresie diagnozy i dokumentacji sytuacji osób i rodzin, a także utworzono koszyki usług zgodne z możliwościami i zapotrzebowaniem gminy. Analiza gminy przygotowana przez OPS, grupę i doradcę z ramienia ROPS, pozwoliła na nowo spojrzeć na potrzeby jej mieszkańców i zasoby, którymi dysponuje. Podczas spotkań poruszano m.in. tematykę konfliktów i oporu w pracy socjalnej, etyki zawodowej a przede wszystkim czynników sprzyjających pozytywnym zmianom w życiu osób korzystających z pomocy społecznej. Praca zespołów eksperckich zaowocowała nie tylko licznymi materiałami pomocnymi w tworzeniu modelu kooperacji, ale także wskazała rekomendacje, dobre praktyki i obszary do dalszej pracy, by wciąż doskonalić wspólne działania instytucji różnych sektorów.

 

 

Galeria zdjęć: