Projekt „New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET”  realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Regionalnym  Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z partnerami ponadnarodowymi  (z Hiszpanii i Włoch).

Wyróżniający się pracownicy socjalni naszego regionu spotkali się wczoraj (28 listopada) w Teatrze Muzycznym w Toruniu, podczas uroczystej Gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Dzisiejsza Gala z okazji Dnia Pracownika Socjalnego ma przede wszystkim wywołać uśmiech  na twarzach wszystkich pracowników socjalnych . To prezent i wyraz uznania za ich trudną pracę.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby, które przesłały formularze zgłoszeniowe zostały zakwalifikowane do udziału w Gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu organizuje uroczystą Galę z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, która odbędzie się  28 listopada 2023r. w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, o godz. 14.00.

 

Już  21 listopada obchodzić będziemy wyjątkowe święto – Dzień Pracownika Socjalnego.  Jest to czas, w którym pragniemy w szczególny sposób wyrazić uznanie dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i pomocy społecznej. To właśnie te osoby zajmują pierwsze miejsca na linii frontu w walce o lepsze życie swoich podopiecznych. Codziennie mierzą się oni z krzywdami ludzkimi, ale dzięki nim świat staje się lepszy

W imieniu organizatora, Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka, dziękujemy za ogromne zainteresowanie konferencją na temat wspierania i resocjalizacji nieletnich, organizowaną w ramach projektu ,,Trampolina 3” w dniach 30.11-01.12.2023 r. Jednocześnie informujemy o wyczerpaniu limitu miejsc i zakończeniu rejestracji na wydarzenie.

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka zaprasza na konferencję metodyczną w ramach projektu ,,Trampolina 3, organizowaną w dniach 30.11-01.12.2023 r. w Hotelu Rubbens & Monet w Łysomicach. Wydarzenie skierowane jest do kuratorów sądowych, zarówno zawodowych jak i społecznych, pedagogów i dzielnicowych pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i dotyczyć będzie wspierania i resocjalizacji nieletnich.

Za nami VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Polityki Społecznej.

Pierwszego dnia  Forum tematem debaty były przede wszystkim zakładane zmiany w polityce społecznej w naszym kraju w oparciu o ogólnopolską diagnozę w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych, przeprowadzoną na zlecenie ROPS przez ekspertów z Uczelni Korczaka.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz jednostek współpracujących z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa kujawsko - pomorskiego do udziału w konkursie „Możemy więcej”.