Praca z rodziną i dzieckiem była wiodącą tematyką wizyty studyjnej w województwie pomorskim, którą zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Wśród uczestników byli przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie z naszego województwa, którzy zapoznali się z funkcjonowaniem systemu pieczy zastępczej w województwie pomorskim.

54 miasta i regiony z Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych zostały uhonorowane tytułem „Europejski Region Ekonomii Społecznej 2019” (ESER 2019). Województwo kujawsko-pomorskie otrzymało ten tytuł jako jedyny region z Polski. Wydarzenie podsumowujące ESER 2019 odbyło się w Brukseli w dniach 10-11 października 2019 r. podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.