W dniu 12 września 2019r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej  zorganizował szkolenie dot. dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej. Szkolenie odbyło  się w ramach projektu „FAB – Piecza zastępcza ponad granicami” współfinansowanego z programu Unii Europejskiej „Prawa, równość  i obywatelstwo” (2014–2020). 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza nauczycieli i wychowawców z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na organizowaną konferencję metodyczną.