Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2018”. Tegoroczny raport zawiera informacje nt. sytuacji społecznej, demograficznej, rynku pracy, świadczeniobiorców pomocy społecznej, wybranych formy pomocy środowiskowej oraz instytucjonalnej, kadry i wydatków na pomoc społeczną i inne obszary polityki społecznej realizowane przez gminy i powiaty m.in. za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie na mocy odpowiednich ustaw.