Uroczyste otwarcie Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim

Rozwój i integracja usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym – takie cele przyświecały przedstawicielom czterech samorządów, którzy zdecydowali się powołać na swoim terenie Centra Usług Społecznych (CUS).

 

 

 

Z dniem 1 kwietnia 2024 roku w naszym województwie powołano cztery CUS-y:

  • Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim (Gmina Solec Kujawski)
  • Płużnickie Centrum Usług Społecznych (Gmina Płużnica)
  • Brodnickie Centrum Usług Społecznych (Gmina Miasta Brodnicy)
  • Centrum Usług Społecznych w Gmina Sępólno Krajeńskie (Gmina Sępólno Krajeńskie)

Te instytucje powstały w ramach konkursu na rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w ramach Działania 8.24 „Usługi społeczne i zdrowotne: tworzenie CUS z realizacją usług społecznych” w ramach środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP 2021-2027). Dodajmy, że od 2022 roku funkcjonuje już Toruńskie Centrum Usług Społecznych.

Czym są centra usług społecznych? To miejsca, w których są dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych. Usługi są świadczone przez różnych wykonawców, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

Centra usług społecznych:

  • zapewniają możliwość uzyskania różnych usług społecznych w jednym miejscu – bez potrzeby chodzenia do urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej czy innej jednostki
  • zapewniają dopasowanie oferty usług społecznych do realnych potrzeb społeczności lokalnych i dostarczenie ich w sposób skoordynowany
  • przyczyniają się do skutecznego i efektywnego dostarczania usług społecznych mieszkańcom gmin w takiej skali i formie, w jakiej tego potrzebują

Usługi społeczne oferowane przez centra usług społecznych są kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gminy jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych.

Więcej informacji na temat centrów usług społecznych można znaleźć tutaj .