PROJEKT Rodzina w Centrum 2  jest realizowany nawet w czasie wakacji. Dla  rodzin zastępczych  a także  rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi  zorganizowane są kilkudniowe wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne, podczas których rodziny mogą wypocząć ale też nauczyć się wielu rzeczy pod okiem fachowej kadry pedagogów, psychologów, terapeutów. Celem wyjazdów jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.