W dniach 7–9 czerwca 2024 r. oraz 14–16 czerwca 2024 r. w ramach projektu „Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I”, odbyły się dwa obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne dla wychowanków MOW i MOS z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Tym razem młodzież wyjechała do Wąsosza, ale wzięła też udział w wycieczkach do Żnina i Bydgoszczy.

Zgodnie z ideą projektu pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I", należy sięgać po alternatywne formy oddziaływań, aby młodzież umieszczona w placówkach całodobowych miała możliwość nauczyć się prawidłowego funkcjonowania w środowisku.

Jednym z realizowanych w ramach projektu zadań jest organizacja kilkudniowych, młodzieżowych obozów resocjalizacyjno-terapeutycznych, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników Projektu. W czerwcu odbyły się dwa takie obozy, w których łącznie wzięło udział 98 osób, zarówno dziewczyn i chłopaków z MOW i MOS z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Obóz został zorganizowany w ośrodku wypoczynkowym zlokalizowanym nad Jeziorem Wąsowskim, w okolicy pełnej zieleni, sprzyjającej aktywnościom na świeżym powietrzu. Młodzież miała dostęp do boiska, grając w piłkę oraz siatkówkę, wzięła udział w zajęciach z elementami survivalowymi, w ramach których poznała zasady zachowania się w lesie, poruszania się po szlakach turystycznych, nocowania w lesie oraz zachowania się w razie napotkania dzikich zwierząt. Uczestnicy odbyli grę terenową połączoną z podchodami, zaś wieczorem uczestniczyli we wspólnym ognisku.

Ponadto w ramach obozu uczestnicy Projektu wzięli udział w zajęciach na ściance wspinaczkowej, udali się do Bydgoszczy, gdzie zwiedzili Wyspę Młyńską, a także do Cukrowni Żnin, gdzie rywalizowali w kręgle, bilard, piłkarzyki i darta. Również czas spędzony w ośrodku obfitował w wiele atrakcji, wśród których znalazły się zajęcia z dietetykiem na temat zdrowego żywienia połączone z treningiem kulinarnym, zajęcia nt. savoir – vivre, czy też warsztaty malowania toreb bawełnianych. Wieczorem zorganizowano dyskotekę.

 

Program obozów resocjalizacyjno-terapeutycznych zaplanowany został, aby kształtować prawidłowe wzorce zachowań i proponować społecznie akceptowane formy spędzania wolnego czasu. Przygotowane zadania wzmacniały aktywność fizyczną i dobre nawyki żywieniowe. Ponadto wszelkie zajęcia integrujące grupę sprawiły, że uczestnicy rywalizowali w zadanych im aktywnościach, pozostając cały czas w dobrej, przyjaznej atmosferze.

 

Oba obozy przebiegły spokojnie, bez żadnych uwag wychowawców i personelu co do zachowania młodzieży.

 

Projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (dalej: FEdKP), Oś priorytetowa Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Galeria zdjęć: