Informujemy, że na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze środków z Narodowego Programu Zdrowia, od 1 października br. została uruchomiona całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

W minionych dniach odbyły się już ostatnie dwa spotkania z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”. Tym razem odwiedziliśmy powiat włocławski oraz żniński.


W dniach 13-14 listopada br.  odbył sie specjalistyczny kurs "TBRI - Interwencja Relacyjna oparta na Zaufaniu". Kurs skierowany był   dla rodziców zastępczych i specjalistów pracujących z dziećmi w pieczy zastępczej.  Zorganizowany został w ramach programu  partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”.

ROPS w Toruniu w ramach projektu kontynuuje w ramach programu Rodzina w Centrum 2 organizacje szkoleń dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko pomorskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  skończył w bieżącym roku realizacje wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego Profesja . Program finansowany jest z środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Ze szkoleń skorzystały 154 osoby, pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa kujawsko – pomorskiego.

Rozpoczynamy cykl szkoleń dla kadry pomocy społecznej. Już od 29 listopada br. pierwsze szkolenie, które odbędzie się w Toruniu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na szkolenia dla kadry pomocy społecznej realizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

W dniu  14 – 15 listopada 2019 r. w Ustroniu odbyło się czwarte posiedzenie trzech wspólnych Komitetów Sterujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomił interaktywną Baza Przedsiębiorstw Społecznych, w której znajdują się wszystkie przedsiębiorstwa społeczne z całego kraju.

Tuchola i Wąbrzeźno – w tych miastach odbyły się kolejne spotkania z cyklu „Aktywny i zdrowy Senior”.