I kamień milowy za Nami!

Pierwszy etap (tzw. I kamień milowy) projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, który  realizowany jest wspólnie z 6 partnerami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest już za nami. Celem tego etapu było opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych. Zadanie to zostało osiągnięte dzięki wielopłaszczyznowym działaniom skierowanym do przedstawicieli tychże instytucji na terenie wybranych gmin miejsko-wiejskich oraz dzięki aktywnej postawie uczestników poszczególnych działań, którzy dzielili się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą w obszarze pracy z rodziną.