Istniejący od pięciu lat portal ekonomii społecznej przeszedł w ostatnim czasie gruntowną modernizację. Jest nowy layout, pojawiły się nowe zakładki – wszystko po to, aby był jeszcze bardziej przyjazny Czytelnikom i dostarczał więcej potrzebnych funkcjonalności i informacji.

W projekcie Trampolina 3 organizowane są prace wolontariackie na rzecz społeczności lokalnych. W zależności od potrzeb i specyfiki okolicy, młodzież angażuje się w różne zajęcia, które uczą ją współdziałania w grupie, na rzecz innych. 

Trwa dystrybucja testów kasetkowych w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Za nami fascynująca podróż w świat chemii, fizyki i matematyki. W ramach projektu "Rodzina w Centrum 3" dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach "Mały Odkrywca", które odbywają się w świetlicach Zorza i Zefir  we Włocławku  .Eksperymenty fizyczne i chemiczne, poznawanie ciekawostek geometrycznych i liczbowych rozwijają logiczne i konstruktywne  myślenie a także pozwalają odkryć nowe zdolności i pasje wśród uczestników projektu.

W ramach projektu Trampolina 3 w Młodzieżowych Centrach systematycznie realizowane jest szerokie wsparcie społeczne i zawodowe. 150 uczestników korzysta m.in. z wyjazdów profilaktyczno-wychowawczych oraz wsparcia wielu specjalistów, w tym doradcy zawodowego.

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych
projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do roku 2030

Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działająca przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej informuje o wydłużeniu terminu składania dokumentów wymaganych do przystąpienia do egzaminu dla superwizora pracy socjalnej do dnia 31 marca 2022 r.

Zakończyliśmy realizację działań projektowych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Młodzieżowe Centra, jak co tydzień, realizują swoje programy zajęć. Specjaliści edukują, resocjalizują i udzielają wsparcia dla 150 osób – młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do udziału w seminarium „Zawody Pomocowe – asystentury”

Seminarium „Zawody pomocowe - asystentury", odbędzie się w formule online w dniu 24 lutego (czwartek) w godzinach 15.00-17.00. Seminarium organizuje Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych ISNS UW w ramach cyklu spotkań naukowych "Polityki publiczne w perspektywie socjologicznej".