Powiat Rypiński/Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie realizuje projekt konkursowy „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim” w ramach Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Ruszył konkurs w ramach programu „Pokonać bezdomność” 2023. Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizuje wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych projekt „Włączanie wyłączonych”.

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia zdominowały treść zajęć oferowanych dla młodzieży w ramach projektu „Trampolina 3”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi w ramach projektu informacyjnego na temat udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim „Akcja Zima 2022/2023”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza osoby niesamodzielne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Rękodzieło, catering świąteczny, zestawy prezentowe - to oferta podmiotów ekonomii społecznej z naszego województwa, które będą uczestniczyły w Targach Wystawienniczych „Boże Narodzenie 2022”.

grafika: Image by LEEROY Agency from Pixabay

  „Daleko od domu” – to rozmowy mające na celu przybliżyć społeczeństwu jak wygląda codzienność osób, które doświadczają kryzysu bezdomności i dlaczego nie powinnyśmy być obojętni na tę tematykę!

Od kilku dni w Urzędzie Marszałkowskim czynna jest wystawa produktów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, obejmując pomocą osoby z niepełnosprawnościami z Ukrainy, nie zapomina o świętowaniu ważnych wydarzeń. W związku z tym mieszkańcy Punktu opieki chętnie wzięli udział m.in. w imprezie andrzejkowej oraz spotkaniu mikołajkowym.