Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie nieczynny w najbliższy wtorek (24 grudnia). Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Ośrodka nr  13/201, pracownicy odpracowali dzień wolny w sobotę 16 listopada.

Od dnia 1 października 2019 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami, realizujemy drugą edycję projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”. W ramach wsparcia uczestnicy naszego projektu podejmują się kompleksowych zadań mających na celu aktywizację społeczno-zawodową. Plan jest nadwymiar ambitny - jak najlepsze przygotowanie podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do prawidłowego pełnienia ról w społeczeństwie. Cały czas staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i wprowadzamy nowe formy zajęć, które dadzą im jeszcze więcej narzędzi do lepszego startu w nowym, dorosłym życiu. Składają się na to m.in.: działania zmniejszające wykluczenie cyfrowe czy zewsząd chwalone warsztaty racjonalnego odżywiania i gospodarowania budżetem domowym.

Omówienie programu pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo „Od Wykluczenia do aktywizacji” było najważniejszym punktem spotkania Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, które odbyło się 13 grudnia br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Zapraszamy do lektury publikacji  „OtępieNIE. Teoretyczne i praktyczne aspekty choroby otępiennej – poradnik dla specjalistów i opiekunów nieformalnych”, który jest zbiorem artykułów przydatnych w opiece nad chorymi otępiennie.