Z przyjemnością informujemy, że 3 października 2023 roku podczas dwudniowego spotkania warsztatowego w tematyce deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych dla Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego, realizowanego w ramach projektu „ Kooperacja – efektywna i skuteczna”, został powołany Konwent Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu ,,Trampolina 3” organizuje konferencję metodyczną poświęconą wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Zapraszamy na 13. Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej, które po raz kolejny przyjmie formę Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 17 października br. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, początek godz. 9.30.

W dniu dzisiejszym  w auli UMK w Toruniu ma miejsce  VII Forum Seniora, zorganizowane przez „Gazetę Pomorską”, „Express Bydgoski” i „Nowości Toruńskie”, w którym udział bierze blisko 600 uczestników.

Startuje pierwsza ogólnopolska kampania "Już Jesteś?" promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce.

W dniu 26 września 2023 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się XIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Trwają kursy dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Rodzina w Centrum 3.

Dnia 15 września br. w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, odbyło się wyjątkowe wydarzenie muzyczne.

Od 1994 roku w dniu 21 września obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Alzheimera.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje o dokonaniu wyboru Partnera krajowego w ramach otwartego naboru na w celu  wspólnej realizacji projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka w latach 2024-2026 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEdKP), Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, w zakresie Działania 1. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym dla 1400 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie 01.01.2024 - 31.12.2026 r.