W dniach 13-14 listopada br.  odbył sie specjalistyczny kurs "TBRI - Interwencja Relacyjna oparta na Zaufaniu". Kurs skierowany był   dla rodziców zastępczych i specjalistów pracujących z dziećmi w pieczy zastępczej.  Zorganizowany został w ramach programu  partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  skończył w bieżącym roku realizacje wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego Profesja . Program finansowany jest z środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Ze szkoleń skorzystały 154 osoby, pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa kujawsko – pomorskiego.