Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy zaprasza seniorów do wzięcia udziału w „Srebrnym wolontariacie”. To wyjątkowa akcja skierowana do osób starszych, które nie mogą już opiekować się własnym psem czy kotem, mają jednak czas i chcą pomóc czworonogom czekającym na adopcję. Jak podkreślają pomysłodawcy – projekt ma przynieść obopólne korzyści.

Zapraszamy Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie do rejestracji na szkolenia realizowane w ramach projektu PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

W dniach 10-11 kwietnia br. w Licheniu odbyło się po raz drugi Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek Dziecko”, organizowane przez Fundację Przyjaciółka, Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W kwietniu br. 15 uczestników rozpoczęło 70 godzinny specjalistyczny kurs pn. „Trening Skoncentrowany na Rozwiązaniach”. Rodziny zastępcze poznają sposoby pracy z dzieckiem,  skupiające się na zachowaniach, przynoszących korzystny z perspektywy dziecka efekt. Trzy zjazdy dwudniowe będą trwać od kwietnia do czerwca 2019r.

Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie zaprasza do udziału w projekcie  „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie rypińskim (IV)” współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej we współpracy z uniwersyteckimi jednostkami uczelnianymi, jednostkami leczniczymi i organizacjami społecznymi organizuje po raz kolejny w ramach VIII Bydgoskich Dni Bioetycznych konferencję naukową zatytułowaną „Dylematy etyczne i społeczne w trudnych sytuacjach medycznych początku i końca życia”.