CENTRUM MEDYCZNE SIR MED w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej SirMED i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 uruchamia dzienny dom opieki medycznej oraz pielęgniarską opiekę długoterminową w domu pacjenta, które mają zapewnić opiekę dla osób niesamodzielnych.