Dnia 29 marca br. w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca XI Marszałkowski Bal Dobroczynny, podczas którego zbierano środki dla osób potrzebujących. Część dochodu z tego wydarzenia trafiła na ręce dyrektora Adama Szponki, zastępcy dyrektora Sylwii Stecyk-Brochockiej oraz kierownika Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Anny Lemańskiej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu od marca 2022 roku nieprzerwanie obejmuje pomocą mieszkańców ewakuowanego internatu i domu dziecka w Międzybożu (obwód chmielnicki). W Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy przebywa aktualnie 57 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ta szczególna grupa osób wymaga całodobowej opieki oraz terapii. Pieniądze otrzymane dzięki wielkiemu sercu darczyńców XI Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego pozwolą m.in. doposażyć sale świetlicowe oraz dostosować teren Punktu do potrzeb jego mieszkańców. W imieniu podopiecznych i ich opiekunów dziękujemy za zaangażowanie, pomoc wszystkim darczyńcom oraz organizatorom wydarzenia.