Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu RWC 3, skierowanego w szczególności do rodzin zastępczych oferuje szeroki wachlarz wsparcia rodzinom z województwa kujawsko-pomorskiego.

Jedną z form wsparcia skierowaną dla rodziców oferowanych w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” są warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie . Warsztaty są realizowane we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego i  dzięki temu rodziny mają równy dostęp do bogatego wachlarza usług wsparcia, realizowanego w 23   Centrach Wspierania Rodziny.

 Żyjemy w czasach kiedy jednym z największych zagrożeń jest problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. W dniu 12.04.2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zrealizowano warsztat o tematyce „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – co warto wiedzieć?”. Warsztaty mają na celu wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą danego tematu, wzmocnienie ich oddziaływań rodzicielskich, ułatwienie komunikacji z dzieckiem, nauczenie jak chwalić i budować pozytywną samoocenę oraz jak szybko rozpoznawać pojawiające się problemy.

Uczestnicy mieli okazję poznać nie tylko definicje i rodzaje uzależnień, ale także ich przyczyny i konsekwencje. Rodzice obecni na warsztacie dowiedzieli się jak mogą rozpoznać gdzie leży granica między używaniem, a nadużywaniem. Uzyskali praktyczne wskazówki dotyczące tego na jakie zachowania swoich dzieci mają zwracać uwagę, co może niepokoić oraz jak szybko reagować                    i skutecznie pomagać swoim dzieciom. Problem uzależnienia wśród dzieci i młodzieży jest niezwykle trudny. Niesie on za sobą skutki zarówno zdrowotne jak i społeczne.

Wszystkie szkolenia, kursy organizowane  oraz inne formy wsparcia dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka czy dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego pozwalają na budowanie kompetencji wzmacniających i udoskonalających umiejętności rodzin w pracy z dzieckiem w pieczy, tworzenia odpowiednich  relacji w rodzinie zastępczej.