Grafika: https://pixabay.com/

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie z dniem 1 sierpnia 2023 r. uruchamia nabór na niestacjonarne studia podyplomowe „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” na rok akademicki 2023/2024.

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia mediacji, w tym pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia zawodu mediatora. Umożliwią słuchaczom udział w wykładach, warsztatach oraz konwersatoriach, które pozwolą na kształtowanie ich umiejętności praktycznych oraz nabycie kompetencji mediacyjnych i rozszerzanie kompetencji analitycznych potrzebnych w procesie rozwiązywania sporów. Słuchacze w trakcie wykładów zapoznani zostaną z zagadnieniami praktycznymi w ramach obowiązujących regulacji prawnych, które pozwolą im na zdobycie wiedzy i umiejętności w celu pełniejszego urzeczywistnienia idei sprawiedliwości naprawczej opartej na mediacji, w tym m.in. mediacji „po wyroku”, także w kontekście tzw. mediacji resocjalizacyjnych i readaptacyjnych. Studia te mają również na celu wskazanie pełniejszego wykorzystania płaszczyzny współpracy między zakładami karnymi, a kuratelą sądową, ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi.

Studia podyplomowe rozpoczynają się w październiku 2023 r., trwają dwa semestry; prowadzone są w Warszawie w formie cyklicznych zjazdów weekendowych (dwa zjazdy w miesiącu). Studia zakończą się w czerwcu 2024 r. uzyskaniem zaliczenia z wszystkich przedmiotów i pozytywnym złożeniem egzaminu końcowego.

Opłata roczna za studia podyplomowe wynosi 3 600,00 zł.

Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc (30 miejsc w roku akademickim 2023/2024). Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje: kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł nie później niż do dnia 8 września 2023 r. na numer rachunku Uczelni (decyduje data wykonania przelewu).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostały zamieszczone na tronie internetowej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, pod linkiem.

W przypadku pytań można kontaktować się z przedstawicielami Działu Organizacji Kształcenia Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, tel.  22 602 44 18 lub 22 602 44 31; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Do pobrania: