Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się ze wskaźnikami, obrazującymi pomoc  i integrację społeczną w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku.

Prezentowane dane przedstawiają łącznie 64 wskaźniki, dotyczące m.in. demografii, podmiotów gospodarczych, dochodów własnych gmin, osób bezrobotnych, pomocy społecznej, osób bezdomnych, infrastruktury społecznej, infrastruktury pomocowej.

Wskaźniki zestawione w formie arkusza kalkulacyjnego są dostępne do pobrania na stronie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce Badania i analizy → Wskaźniki.

 

Grafika: https://pixabay.com/