Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza dla gmin konkursu „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem. Do rozdysponowania jest 40 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) a wnioski o dofinansowanie można składać do 5 kwietnia 2024 r.

Program „Wygrana Rodzina” będzie realizowany na terenach gmin, w których występuje problem międzypokoleniowej transmisji biedy (np. na obszarach popegeerowskich czy poprzemysłowych dzielnicach miast). Wsparcie z programu polega na kompleksowym objęciu opieką całych rodzin i środowiska, w którym one funkcjonują oraz zaangażowaniu do wsparcia lokalnej społeczności.

W konkursie „Wygrana Rodzina” mogą wziąć udział gminy lub ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki pomocy społecznej w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w działalności na rzecz włączenia społecznego. Po zakończeniu finasowania projektów gminy będą zobowiązane do wprowadzenia nowego sposobu wspierania rodzin do lokalnej praktyki.

Maksymalne dofinansowanie pojedynczego przedsięwzięcia w ramach projektu wyniesie 3 mln złotych.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne-2/