23 lutego obchodzony jest światowy dzień walki z depresją. Depresja należy do grupy zaburzeń afektywnych (nastroju), w których występuje m.in.:

  • osłabienie koncentracji i uwagi,
  • niska samoocena i mała wiara w siebie,
  • poczucie winy,
  • pesymistyczne myślenie co do przyszłości

Depresja może wystąpić w każdym wieku, choć najczęściej pierwsze objawy choroby pojawiają się do 25 roku życia, zaś szczyt zachorowalności przypada w grupie wieku 55-74 lata. Zaburzenia depresyjne, częściej występują u kobiet niż u mężczyzn. Kobiety częściej zgłaszają się do lekarza z problemami zaburzeń i są diagnozowane. Nawet 40% chorych cierpi na depresję maskowaną (wysokofunkcjonującą), w której cierpienie psychiczne i lęk są maskowane uśmiechem.  W najgorszym przypadku depresja może prowadzić nawet do zgonu, gdyż wiąże się ona z istotnym podwyższeniem ryzyka samobójstwa w porównaniu z populacją ogólną.

Narzędziem pomocnym w monitorowaniu nastroju oraz oznak i objawów depresji, może okazać się opracowany w ramach projektu iFightDepression autotest. test dostępny jest pod adresem: https://ifightdepression.com/pl/autotest

Zapraszamy  również do zapoznania się z infografiką, prezentującą dane dotyczące rozpoznania i leczenia depresji w regionie, przygotowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Przydatne numery:

116 123 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym

116 111 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 108 108 Bezpłatny telefon wsparcia

121 212 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

22 635 09 54 Telefon zaufania dla osób starszych

 

Do pobrania: 

Światowy dzień walki z depresją 2024 [pdf, 1 681KB]

Źródło: www.psychiatriapolska.pl (2021)  zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie psychiatrii; dane pacjent.gov.pl