Grafika: https://pixabay.com/

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) formularz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023.

Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorządy województw mają obowiązek przygotować ocenę zasobów pomocy społecznej. Sporządzoną Ocenę organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego muszą przedstawić do 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa.