Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się z raportem pn. „Mieszkania chronione i mieszkania wspomagane w województwie kujawsko-pomorskim - zasady funkcjonowania i organizowania wsparcia”, który stanowi prezentację wyników badania przeprowadzonego w drugiej połowie ubiegłego roku wśród podmiotów prowadzących tego typu mieszkania w naszym regionie.

Głównym celem badania było poznanie zasad funkcjonowania i organizowania wsparcia w mieszkaniach chronionych i w mieszkaniach wspomaganych w województwie kujawsko-pomorskim.

Raport z badania zawiera również wnioski i praktyczne rekomendacje służące podnoszeniu jakości świadczonego wsparcia w ramach już istniejących mieszkań, a także wskazują kierunek rozwoju dla nowo tworzonej tego rodzaju infrastruktury.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim podmiotom za udział w naszym badaniu!

Do pobrania: