Podczas pierwszego dnia Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie na temat współpracy jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej.

Seminarium otworzyli Przewodniczący Konwentu Wójtów Pan Jacek Brygman oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Pan Adam Szponka, którzy przywitali przybyłych gości i wprowadzili w temat ekonomii społecznej oraz współpracy JST i PES.

Seminarium dotyczyło współpracy JST i PES, zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych, a także zlecaniu zadań podmiotom ekonomii społecznej. Swoje wystąpienia wygłosili przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych, ekspert z dziedziny współpracy PES i JST oraz przedstawiciele JST. Duże zainteresowanie i wiele emocji wywołały wystąpienia przedstawicieli samorządów, którzy przedstawili dobre praktyki współpracy z PES, problemy na jakie natrafili, a także sukcesy i korzyści jakie osiągnęli dzięki tej kooperacji. Mamy nadzieję, że tematy ekonomii społecznej będą bliższe przedstawicielom gmin w naszym regionie i będą jednym z elementów wspierania podmiotów ekonomii społecznej.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

Prezentacje:

 

Fotogaleria: