Zakończył się cykl szkoleń skierowanych do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Na zlecenie ROPS w Toruniu szkolenia zrealizowało Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie IMO PECTORE z Bydgoszczy, posiadające zatwierdzony przez właściwego ministra program szkoleń dla kandydatów.

W dniach 10-11 luty 2018r. odbyło się ostatnie szkolenie, kończące cykl szkoleń  dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. W szkoleniu uczestniczyło
15 osób  - kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego. 

Cykl szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej został zrealizowany w ramach projektu „ Rodzina w Centrum” w okresie od października 2017r. do lutego 2018r. i obejmował:

  1. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - dwa szkolenia 60-godzinne dla 43 osób,
  2. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – dwa szkolenia 15-godzinne dla 45 osób,
  3. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia - jedno szkolenie 10-godzinne dla 14 osób.

Wszystkie szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z  wymaganiami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w  sprawie szkoleń dla kandydatów
do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. 274 poz.1620)
. Łącznie we wszystkich szkoleniach wzięło udział 102 kandydatów, 100% uczestników otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia i udziału w praktykach  .