W tegorocznej edycji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - 214 nowych placówek otrzyma dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie placówek „Senior+”, a 224 już istniejące placówki „Senior+” otrzymają wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącego funkcjonowania.

 W ramach edycji 2018 Programu:

  • w module 1 konkursu – powstanie 214 placówek, w tym: 76 Dziennych Domów i 138 Klubów;
  • w module 2 konkursu – dofinansowanie otrzymają 224 już istniejące placówki, w tym 154 Dzienne Domy na i 70 Klubów.

Placówki powstałe w edycji 2018 Programu zapewnią osobom starszym 5387 nowych miejsc pobytu.

Najwięcej nowych placówek powstanie w województwach: mazowieckim (35), małopolskim (21) i śląskim (20), natomiast najwięcej już istniejących placówek otrzyma dofinansowanie na bieżącą działalność w województwach: mazowieckim (23), śląskim (24), wielkopolskim (24).

W województwie kujawsko-pomorskim powstanie 13 nowych placówek „Senior+” (4 Dzienne Domy i 9 Klubów), a 8 już istniejących placówek (4 Dzienne Domy i 4 Kluby) otrzymają dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na w module 1 – jednorazowe finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki, w module 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

W budżecie Programu na rok 2018 zabezpieczono 80 mln zł. W aktualnej edycji konkursu wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski i przeszły ocenę formalną zostało przyznane dofinansowanie. Wynosi ono blisko 54 mln zł. W związku z czym, w najbliższym czasie planowany jest kolejny nabór wniosków.

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu pod poniższym linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9733,wyniki-senior-2018.html