Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie świadomościowe pn. „Sposoby spowalniania chorób otępiennych”, które odbędzie się 28 lutego 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem i przesłane karty zgłoszenia. Poniżej lista osób zakwalifikowanych do udziału w spotkaniu.

Do pobrania:

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” (ŚCOPO) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.1 Innowacje społeczne.