W ostatnich dniach w radiu GRA pojawiła się audycja poświęcona działaniom i rodzajom wsparcia w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”.

W audycji udział wzięli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego – Milena Skopińska.

Podczas programu poruszano kwestie dot. form i rodzajów wsparcia, które będzie udzielane w ramach projektu -  tj. wsparcie dziennego opiekuna, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy, wsparcie opiekunów faktycznych oraz utworzenie i działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej.

 

Audycji można posłuchać na stronie internetowej Radia GRA, pod linkiem:

https://gra.fm/rusza-marszalkowski-program-wsparcia-seniorow.html