Zapraszamy na kolejne spotkanie świadomościowe pn. „Otępienie – temat znany i nieznany”, które poświęcone będzie specyfice chorób otępiennych, zastosowaniu działań profilaktycznych oraz postrzeganiu swojej choroby przez samego chorego.

Spotkanie odbędzie się w Bydgoszczy – (15.03.18 r., godz. 10:00, SKK Bydgoszcz).

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu – liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Aby wziąć udział w spotkaniu świadomościowym w Bydgoszczy należy przesłać kartę zgłoszenia do dnia 13.03.18 r.

Szczegóły dot. spotkania na zaproszeniu oraz karcie zgłoszeniowej.

Dodatkowe informacje: Dział Analiz i Programowania  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, tel. 56 657-14-68

Do pobrania: