Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z naszego województwa otrzymały akredytację.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po analizie wniosku, pozytywnie zakończyło proces akredytacji i przedłużyło certyfikat świadczący o usługach najwyższej jakości. Dzięki niemu OWESy w z naszego województwa przez kolejne 2 lata są uprawnione do dalszego udzielania wsparcia merytorycznego i finansowego na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. OWES, które przedłużyły certyfikat:

  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu prowadzony przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie TILIA (powiaty: aleksandrowski, chełmiński, lipnowski, toruński, m. Toruń)
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA (powiaty: bydgoski, m. Bydgoszcz, nakielski, sępoleński, tucholski)
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK prowadzony przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, rypiński, świecki, wąbrzeski).

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w swoje ofercie m.in. oferują specjalistyczną, bezpłatną pomoc organizacjom pozarządowym w zakresie prawa, finansów, księgowości oraz doradztwa personalnego i marketingu.