Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że w ramach realizacji projektu ”Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” powstał nowy wzór formularza do sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r. (OZPS 2017).

Formularz będzie dostępny w Centralnej Aplikacji Statystycznej po 20 marca 2018 r.

Formularz, objaśnienia oraz wskaźniki są dostępne do pobrania pod adresem internetowym:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/narzedzie-oceny-zasobow-pomocy-spolecznej/ocena-zasobow-pomocy-spolecznej---formularz-2017/