Przedstawiciele rad seniorów z całego kraju spotkali się w Krakowie na II Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów pod hasłem „Powszechność gminnych rad seniorów w Polsce”.

Spotkanie to miało na celu m.in. wymianę doświadczeń i integrację środowiska senioralnego oraz wypracowanie propozycji inicjatyw na rzecz seniorów zwiększających ich samodzielności i aktywność.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz reprezentanci rad seniorów z całej Polski.

Spotkanie odbyło się w Centrum Kongresowym ICE Kraków dnia 6 marca 2018 r.

Więcej informacji: http://piotrcwik.pl/ii-ogolnopolski-kongres-rad-seniorow/