Od kwietnia br. w ramach Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej zostanie uruchomionych 5 punktów informacyjnych, w których seniorzy i ich opiekunowie będą mogli uzyskać informacje m.in. o formach i możliwościach wsparcia, pomocy środowiskowej, instytucjonalnej i zdrowotnej, ofercie kulturalnej i sportowej oraz infrastrukturze senioralnej.

Pracownicy RCIS będą do Państwa dyspozycji w następujących miejscach i terminach:

INOWROCŁAW, w każdy poniedziałek w godz. od 9:00 do 13:00 w Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Inowrocławiu, Aleja Okrężna 79
GRUDZIĄDZ, w każdy wtorek w godz. od 9:00 do 13:00 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu, ul. Dąbrowskiego 11-13
BYDGOSZCZ, w każdą środę w godz. od 9:00 do 13:00 w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy, ul. Dr E. Warmińskiego 10
WŁOCŁAWEK, w każdy czwartek w godz. od 9:00 do 13:00 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, ul. Zduńska 14
TORUŃ, w każdy piątek w godz. od 9:00 do 13:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93

 

O wszelkich zmianach w harmonogramie będziemy informować na bieżąco.

 

Zapraszamy do korzystania z porad w naszych punktach informacyjnych.

 

Regionalne Centrum Informacji Senioralnej działa w ramach projektu partnerskiego pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, finansowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.