Panel pt. „Rywalizacja czy współpraca z przedsiębiorstwem społecznym?” zgromadził m.in. przedstawicieli Sejmu RP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, biur poselskich, uczelni wyższych, reprezentantów organizacji pracodawców, Wojewódzkiego Urzędu Pracy a także przedstawicieli świata nauki, biznesu, oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Zasłuchani, aktywni i otwarci na współpracę z Biznesem i Nauką – tak można by podsumować panel Forum Welconomy w Toruniu na temat: „Rywalizacja czy współpraca z przedsiębiorstwem społecznym?”, zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który odbył się w dniu 13.03.2018 r. Biznes jak każdy inny, tylko serca więcej.

Duch przedsiębiorczości od dawna stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. A zarazem jest czymś, co łączy dobry biznes, jak i przedsiębiorstwa społeczne. Współpraca między tymi podmiotami jest więc rzeczą (niemal) naturalną. Na spotkaniu okazało się, że do tej współpracy powinna dołączyć nauka, by uświadamiać, edukować i wyjaśniać, czym jest ekonomia społeczna.

Prawie jednym głosem zaproszeni goście z sektora ekonomii społecznej, Paulina Ograbisz ze Spółdzielni Panato, Wacław Szramowski ze Spółdzielni Perspektywa i Krystyna Dorsz z Przedsiębiorstwa Społecznego Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o.o. mówili, że są firmą, która ma te same cele biznesowe, nie oczekują pomocy, a jedynie współpracy
i otwarcia na rynki biznesowe. Mają dobry produkt, dobrą cenę, można im zaufać i rozpocząć współpracę. A co na to biznes?  Przedstawiciele biznesu Justyna Pietrewicz-Dąbrowska z Banku BGŻ BNP Paribas, Monika Hajbowicz z Volkswagen–Poznań Sp. z o.o. i Joanna Wydra z Mueller Fabryka Świec S.A. podają liczne przykłady takiej współpracy. Wysłuchaliśmy ponad kilkunastoletniej historii z firmą Mueller Fabryka Świec S.A., która zaprasza pracowników ES do swojej fabryki. Bank BGŻ BNP Paribas oraz Volkswagen-Poznań Sp. z o.o. w swoich działach sprzedaży organizują liczne przetargi i firmy społeczne są traktowane na takim samym poziomie jak inne firmy. I nie ma to znaczenia, że jest firmą społeczną. Liczy się zaufanie, rzetelność oraz długotrwałe relacje jako partnerów biznesowych.

Niniejsze spotkanie dało nam próbkę tego, w jaki sposób poprzez współdziałanie można rozbudowywać dotychczasowe i otwierać się na nowe, inspirujące możliwości. Możliwości rozbudowania swojej firmy, możliwości korzystania z wiedzy i wymiany doświadczeń, jak również możliwości wpływu na przemiany społeczne.

I żeby nie było tak optymistycznie, w burzliwej dyskusji usłyszeliśmy głosy od publiczności i wątpliwości, jak zacząć? Pytano, czy duże firmy nie wykorzystują ES do PRu czy nie są tylko elementem polityki CSRowej firmy? Jak edukować i jak przekonywać, że produkty ES mają jakość, są w stanie być konkurencyjne na rynku?

- „Trzeba kooperować, łączyć siły, współpracować i nie mieć kompleksów” – mówi Paulina Ograbisz ze Spółdzielni Socjalnej „Panato”. „Kiedy wręczałam wizytówki na Welconomy – to dziwnie na mnie patrzono. To znaczy, że potrzebna jest edukacja, nauka, oswojenie, czym jest firma społeczna. Myślę, że w społeczeństwie wciąż jeszcze pokutuje negatywny odbiór określenia „socjalna” w odniesieniu do spółdzielni, jako czegoś „gorszego”.

- My mamy oprócz celu, jakim jest biznes, mamy jeszcze duże serce oraz misję i o tym trzeba pamiętać, mamy więcej wyzwań – mówi Krystyna Dorsz – Prezes Zarządu Diakonijnej Spółki Zatrudnienia Sp. z o.o.

- Najważniejsze, by działać kompleksowo i wprowadzać osoby niepełnosprawne, od zaproszenia z domu na terapię zajęciową, poprzez praktyki, staże zawodowe, pierwsze miejsce pracy, dlatego potrzebujemy otwartej rozmowy z biznesem – dodaje Prezes Spółdzielni Socjalnej Perspektywa Wacław Szramowski.

Wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Inaczej określana jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. Zastanawialiśmy się, czy ES coś więcej niż biznes? Czy coś zupełnie innego?

Rozmawialiśmy o dobrych praktykach - prezentowaliśmy istniejącą współpracę pomiędzy partnerami z sektora prywatnego i sektora przedsiębiorczości społecznej. Szukaliśmy najważniejszych korzyści, wymienianych przez obie strony jako rezultat wspólnego działania, zdobytych doświadczeń, wspólnych  wyzwań stojących przed partnerami oraz osiągniętych sukcesów.

Wyszliśmy z nadzieją na pobudzenie i zachęcenie innych przedsiębiorstw społecznych oraz firm prywatnych do poważnego zastanowienia się nad nawiązaniem współpracy i wspólnym osiąganiem realnych korzyści – mówi moderator spotkania Irmina Marcinkiewicz i dodaje -wyobraźmy sobie ze tworzymy przewodnik po dobrych praktykach współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej. Moim modelem jest jacht z trzema żaglami: biznes, nauka i ekonomia społeczna. Dwa podmioty mogą i powinny ze sobą współpracować, przekonaliśmy się na panelu dyskusyjnym, ale potrzebna jest edukacja i nauka, by przekazywać wiedzę i zmieniać świadomość społeczną.

Jubileuszowe XXV forum gospodarcze Welconomy w Toruniu – dwa dni paneli i dyskusji o tym, co ważne dla regionu i kraju zakończyło się, ale nasz dialog o współpracy między sektorami PRYWATNYM i SPOŁECZNYM trwa. Cieszymy się, że mogliśmy zabrać głos i już czekamy na kolejne Forum w 2019 roku (…)

tekst: Irmina Marcinkiewicz

 

 

Fotorelacja: