Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2018.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogły składać wnioski w ramach 4 priorytetów:

  • I - edukacja osób starszych,
  • II - aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
  • III - partycypacja społeczna osób starszych,
  • IV - usługi społeczne dla osób starszych.

Ogółem na konkurs wpłynęło 1330 ofert, z czego 311 otrzymało dofinansowanie. Z województwa kujawsko-pomorskiego 9 podmiotów otrzymało wsparcie w ramach programu (4 w priorytecie I, 2 w priorytecie II, 1 w priorytecie III oraz 2 w priorytecie IV).

  

Pod poniższym linkiem znajdują się informacje o wynikach konkursu:

https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-asos/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020--edycja-2018/