Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało raport dot. zrealizowanych działań i programów mających na celu poprawę jakości i warunków życia osób starszych.

Jest to kompendium wiedzy o zmianach, jakie zostały wprowadzone w ramach polityki senioralnej, tj.  przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie minimalnych świadczeń, waloryzacja rent i emerytur, aktywizacja społeczna osób starszych, zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, rozwój sieci środowiskowych domów samopomocy czy pomoc weteranom i kombatantom wojennym.

Zaprezentowane są również rezultaty programów ministerialnych, tj. Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020, Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (program ASOS), Programu „Opieka 75+”.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2017/Dobra%20zmian%20w%20polityce%20senioralnej.pdf