Prezentacja dobrej praktyki w ramach projektu „My też jesteśmy aktywni 4” oraz informacja o możliwości pozyskania środków unijnych to główne tematy spotkania sieciującego Warsztaty Terapii Zajęciowej, które odbyło się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Podczas spotkania nastąpiła prezentacja projektu pt. „My też jesteśmy aktywni 4” realizowanego przez Fundację Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ARKADIA" w Toruniu. Projekt zakłada zwiększenie możliwości wejścia na rynek pracy 28 osób z niepełnoprawnością intelektualną z terenu powiatów m. Toruń, toruńskiego i aleksandrowskiego.

Celem spotkania oprócz prezentacji dobrych praktyk była również możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych w ramach aktywnej integracji. Na spotkanie zaproszono przedstawicielki Instytucji Zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które przybliżyły kwestie związane z Poddziałaniem 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej liczy obecnie 22 członków. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem, Sieć ma charakter otwarty i w każdym momencie przystąpić mogą pozostałe Warsztaty Terapii Zajęciowej z terenu województwa. Warunkiem jest złożenie do ROPS stosownego formularza (w załączeniu) oraz podpisanie Porozumienia.          Dodatkowych informacji, związanych z przystąpieniem do Porozumienia,  można uzyskać u Pani Kamili Cicheckiej,  tel. 056 654 14 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.

Do pobrania: