Zapraszamy do zapoznania się z innowacyjnym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Miasto Gdańsk oraz Fundację „Społecznie Bezpieczni”.

Dnia 10 kwietnia 2018 roku przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem odwiedzili dom ekologiczny ze wsparciem przy ulicy Dolne Młyny w Gdańsku. To innowacyjne przedsięwzięcie zrealizowane w październiku 2017 roku przez Miasto Gdańsk oraz Fundację „Społecznie Bezpieczni”. Projekt jest realizowany w ramach „Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016–2023”. Wsparciem objęto 25 rodzin - zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy mogą liczyć na pomoc organizacji pozarządowej pn. „Społecznie Bezpieczni” działającej na terenie budynku w części wspólnej i świetlicy.

Więcej informacji pod adresem: http://www.spoleczniebezpieczni.pl/projekty