W dniu 23 kwietnia 2018 r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie kujawsko-pomorskim. W posiedzeniu udział wzięli nowo wybrani członkowie Komisji.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych powołała Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim na nową kadencję.

Przez najbliższe lata w szeregach Komisji zasiądą:

  • prof. dr hab. Krzysztof Piątek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • dr hab. Halina Guzy-Steinke, prof. nadzw. – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
  • dr Jarosław Przeperski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • Jolanta Zielińska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Powołania wręczył Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Pan Adam Szponka.

Członkowie Komisji wybrali prof. dra hab. Krzysztofa Piątka na Przewodniczącego RKE. Nowo wybrany Przewodniczący Komisji wyznaczył na swojego zastępcę Panią Jolantę Zielińską. W dalszej części obrad Komisja omówiła aktualne kwestie związane z kształceniem pracowników socjalnych województwie kujawsko-pomorskim. Członkom Komisji gratulujemy wyboru i życzymy owocnych obrad na całą kadencję.

 

Galeria zdjęć: