Klub Seniora „Barwy Jesieni”, działający przy Centrum Kultury w Łubiance (od maja - przy połączonej instytucji Biblioteka – Centrum Kultury), w październiku 2018 roku będzie obchodził jubileusz 10-lecia istnienia.

Klub początkowo skupiał kilkanaście osób, jednak z upływem czasu systematycznie liczba uczestników czwartkowych spotkań się zwiększała. Obecnie w zajęciach uczestniczy blisko 30 osób.

- Uczestnicy spotkań to przede wszystkim mieszkańcy gminy Łubianka, ale także gminy Zławieś Wielka i Torunia - mówi Danuta Kwiatkowska, p.o. dyrektora CK w Łubiance. - Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, po dwie godziny, a ich celem jest umożliwienie seniorom wyjście z domów, integracja, a przede wszystkim trening umysłu.

Instruktor, pracownik Centrum Kultury w Łubiance, Leszek Rzemiejewski na każde zajęcia przygotowuje zestaw ćwiczeń usprawniających umysł. Zadania mają formę zabawy z elementami konkurencji. Stałym elementem spotkań jest także gimnastyka dostosowana do możliwości seniorów. Dwa razy do roku organizowane są wyjazdy. Dotychczas odwiedzili między innymi Olsztyn, Skłudzewo, Świecie czy Poledno. Kolejna wycieczka odbędzie we wrześniu, tym razem do klasztoru w Oborach.

Warto też dodać, że począwszy od kwietnia br. członkowie Klubu Seniora „Barwy Jesieni” spotykają się w wyremontowanym budynku łubiańskiego Centrum Kultury. Odnowione, znacznie większe sale, pozwolą na wprowadzenie zabaw ruchowych. Klub jest otwarty na nowych członków, można dołączyć w każdej chwili.

 

Opracowanie własne ROPS w Toruniu, na podstawie rozmowy z Danutą Kwiatkowską, p.o. dyrektora Centrum Kultury w Łubiance.