Trwają kursy efektywnej nauki dla dzieci oraz kursy wspomagające rozwój i naukę dziecka dla ich rodziców realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”. Kursy odbywają  się w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Skierowane są do dzieci w wieku 9-10 lat i 11-13 lat oraz ich rodziców z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Celem kursu jest osiągnięcie stanu, w którym dziecko dużo lepiej radzi sobie w szkole, ma dobre oceny, uczy się bez lęku oraz nabiera pewności siebie. Ponadto kurs ma na celu podniesienie sprawności i efektywności czytania i zapamiętywania, przez co przyczyni się do lepszego funkcjonowania dzieci w szkole, a także rozwoju dziecka, jego wyobraźni, twórczego myślenia, zdolności koncentracji.

Rodzice podczas kursów dowiedzą jak wspierać dziecko i siebie, co czuje dziecko oraz od czego zależy jego sukces w szkole.