Centrum Integracji Społecznej w Łojewie było miejscem piątego posiedzenia Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej. Przedstawiciele administracji publicznej, środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz nauki i biznesu spotkali się w czwartek 26 kwietnia 2018 roku.

Głównym punktem spotkania była prezentacja założeń aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Przedstawił ją Damian Staniszewski, konsultant regionalny w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”.

Gospodarze posiedzenia przedstawili pięcioletnią działalność Centrum Integracji Społecznej w Łojewie. Jednym z najistotniejszych osiągnieć CIS-u jest liczba absolwentów – 65 osób, przy czym aż 45% znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.  Centrum niesie pomoc głównie osobom bezrobotnym z gminy Inowrocław, oferuje wsparcie z zakresu reintegracji społecznej oraz zawodowej. Przesłaniem działalności CIS-u w Łojewie są słowa, wypowiedziane niegdyś przez Jacka Kuronia „po pierwsze - trzeba chcieć, po drugie - trzeba umieć, po trzecie - nie trzeba się bać, po czwarte - trzeba się porozumieć”.

Z kolei przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz poszczególnych zespołów roboczych RKES-u poinformowali wszystkich członków komitetu o działaniach, które zostały podjęte po zakończeniu poprzedniego spotkania, które – przypomnijmy – odbyło się 19 września ubiegłego roku.

Uczestnicy spotkania postanowili podjąć stanowisko w sprawie uwzględnienia aspektów społecznych w ramach udzielania zamówień w działaniach związanych z realizacją projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podczas obrad wręczono nominację nowej członkini Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej. Jest nią Pani Alicja Urbaniak, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej "RAZEM" w Inowrocławiu.

Po zakończeniu oficjalnej części członkowie RKES-u zwiedzili budynki i hostel Centrum Integracji Społecznej oraz Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich.

Rolą Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej, w którym zasiadają przedstawiciele administracji publicznej, środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz nauki i biznesu, jest koordynowanie polityki samorządu województwa w zakresie ekonomii społecznej.

Spotkanie było jednym z elementów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Galeria zdjęć: