Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest organizatorem spotkań w gminnych i powiatowych Radach Działalności Pożytku Publicznego w woj. kujawsko-pomorskim.

Tematyka spotkań dotyczy m.in. tworzenia lokalnych zespołów ds. ekonomii społecznej (np. w ramach struktury RDPP), tworzenia zapisów dotyczących ekonomii społecznej w lokalnych programach/strategiach, klauzuli społecznych czy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej.

Wiadomo już, że w maju i czerwcu odbędą się spotkania z czterema Radami Działalności Pożytku Publicznego, jest jeszcze zatem możliwość przystąpienia do tej inicjatywy, która potrwa do końca września.

Zainteresowani przedstawiciele Rad Działalności Pożytku Publicznego z województwa kujawsko-pomorskiego mogą w tej sprawie kontaktować się z pracownikiem ROPS-u, panem Adamam Szumskim – tel. 571-293-185 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.