Wypracowanie porozumienia na zawiązanie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Zakładów Aktywności Zawodowej to główny temat najbliższego spotkania przedstawicieli Zakładów Aktywizacji Zawodowej z naszego województwa.

Podpisane porozumienie o współpracy da możliwość na wzajemne wsparcie merytoryczne, wymianę doświadczeń pomiędzy Zakładami Aktywności Zawodowej oraz wypracowanie wspólnych stanowisk.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 8 maja w Białych Błotach, przy ul. Centralnej 27 A, o godz. 10. Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli wszystkich ZAZ-ów z naszego województwa.

 

Do pobrania: