Informujemy o możliwości wsparcia doradczego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie partnerstw lokalnych i tworzenia lokalnych programów ekonomii społecznej oraz zapisów dotyczących ekonomii społecznej w lokalnych strategiach lub dokumentach.

Doradztwo, prowadzone przez ekspertkę, panią Ewę Kwiesielewicz-Szyszkę, obejmuje następujące zagadnienia:

 • Miejsce ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, miast, powiatów:
  • strategie rozwoju powiatu/miasta/gminy,
  • strategie rozwiązywania problemów społecznych,
  • gminne/powiatowe programy pomocy społecznej,
  • gminne/powiatowe programy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • gminne/powiatowe programy aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu,
  • programy „branżowe”, np. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki uzależnieniowej, kultury, sportu, itp.,
  • powiązanie z dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, np. regulaminy, dokumentacje konkursowe,
  • programy dedykowane ekonomii społecznej.
 • Zalety ujęcia podmiotów ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych.
 • Rola władzy lokalnej w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego z udziałem podmiotów sektora ekonomii społecznej, partycypacja społeczna.
 • Tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej. Na szczegółowy zakres składają się m.in. struktura lokalnego planu (diagnoza, definicje, cele, działania, rezultaty, finansowanie, monitorowanie).
 • Obszary współpracy gmin/powiatów z podmiotami ekonomii społecznej oraz korzyści płynące ze współpracy wielosektorowej.
 • Powierzanie/zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej (zasady, realizacja, rozliczenie).
 • Rola rad działalności pożytku publicznego w gminach (kto powołuje, czym się zajmują).

 

Zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego proszone są o kontakt w sprawie doradztwa z pracownikiem ROPS-u, panem Romanem Tasarzem – tel. 571-293-184 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Doradztwo organizowane będzie w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytertowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej.