Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zachęca do korzystania z usług cateringowych, świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego. Zlecając usługi tym podmiotom dokonujmy ważnych społecznych działań.

Przygotowaliśmy zestawienie podmiotów ekonomii społecznej, oferujących usługi cateringowe – ich wykaz i dane kontaktowe znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania. Dodatkowo ta lista może być pomocna beneficjentom realizującym projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i zobligowanym do zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej.

Do pobrania: