Pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych, prezentacja dobrych praktyk oraz projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” to główne tematy kolejnego ze spotkań przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Posiedzenie odbyło się w poniedziałek 14 maja 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, a wzięli w nim udział przedstawiciele CIS-ów i KIS-ów z naszego województwa.

O możliwościach pozyskania środków w ramach ogłaszanego konkursu w poddziałaniu 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 opowiedziała pani Dagmara Angowska z Biura Programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania fachowej i wiedzy niezbędnej podczas aplikowania na konkurs.

Za prezentację dobrych praktyk była odpowiedzialna pani Agata Burdzel z Klubu Integracji Społecznej przy MOPR Toruń. Opowiedziała o funkcjonowaniu toruńskiego KIS-u,  zrealizowanych działaniach, a także nakreśliła problemy z jakimi mogą zmagać się inne kluby.

Z kolei projekt pn. „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie (IPiSS) w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przybliżyła zebranym pani Joanna Danicka z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Celem projektu jest wprowadzenie w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej nowego profilu usług reintegracyjnych wzmocnionego problematyką podnoszenia wartości społecznych i kwalifikacji zawodowych, za pomocą krajowej sieci współpracy pomiotów zatrudnienia socjalnego, instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania Kujawsko-Pomorski Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej poszerzył się o kolejny podmiot - Klub Integracji Społecznej w Świeciu nad Osą.

UWAGA!

Przypominamy, że zgodnie z podpisanym porozumieniem, sieć ma charakter otwarty i w każdym momencie przystąpić mogą pozostałe Centra i Kluby Integracji Społecznej z naszego województwa. Warunkiem jest złożenie do ROPS stosownego formularza (w załączeniu) oraz podpisanie Porozumienia.

Dodatkowych informacji, związanych z przystąpieniem do Porozumienia,  można uzyskać u Pani Kamili Cicheckiej,  tel. 56 657 14 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DO POBRANIA: