W dniach 15-16.06.2018r. w Toruniu w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system.

Dialog Motywujący (Motivational Interviewing) to specyficzna metoda wyzwalania i wzmacniania motywacji. DM zakłada, że pomoc jest najbardziej skuteczna, kiedy klient wewnętrznie zaangażuje się w proces zmian. Skuteczność DM w pracy z osobami mającymi trudności w znalezieniu i podtrzymaniu motywacji do konsekwentnego realizowania wytyczonych celów została potwierdzona wynikami wielu badań naukowych.

 

Gościem Specjalnym konferencji jest Prof. William Miller twórca Dialogu Motywującego, niestrudzony promotor humanistycznej pracy z drugim człowiekiem, jeden z najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

 

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej

 

Cena specjalna dla pracowników pomocy społecznej zarekomendowanych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu to 285zł za udział w dwóch dniach konferencji.

Zapisy i informacje: www.amie.pl/konferencja/ tel.513167398

Do pobrania: