Realizatorzy projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, POWR.02.05.00-00-0114/17, którymi są: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej (Lider projektu) oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie (Partner Projektu), ogłaszają rekrutację na szkolenie dla osób reprezentujących 8 województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie, śląskie, świętkorzyskie oraz zachodniopomorskie, z pośród których zostaną wyłonieni animatorzy Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji.

Rekrutacja zostanie zakończona w dn. 11 czerwca 2018 r. o godz. 12.00.

W załączeniu:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu edukacyjno-szkolenmiowym [pdf, 5.04MB]
  2. Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami [doc, 127KB]

 

Projekt „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”  POWR.02.05.00-00-0114/17 realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020