Półmetek kursów EFEKTYWNEJ NAUKI DLA DZIECI oraz kursów wspomagających ROZWÓJ I NAUKĘ DZIECKA DLA ICH RODZICÓW za nami. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”. W kursach uczestniczy 120 osób, w tym dzieci w wieku 9-10 lat i 11-13 lat wraz z rodzicami.

Jesteśmy już na półmetku kursów efektywnej nauki oraz wspomagających rozwój i naukę dziecka, dzięki którym dzieci mogą się nauczyć jak lepiej radzić sobie w szkole, nabierają pewności siebie a także uzyskują umiejętność uczenia się bez lęku. Nowoczesne techniki wykorzystywane przez nauczycieli w trakcie kursu stosowane naprzemiennie z zabawą, grą, quizem, dzieci przyjęły z wielkim zainteresowaniem oraz chęcią uczestnictwa w zajęciach
o czym świadczą poniższe opinie:

  • Fabian - „nauczyłem się technik pamięci, szybkiego czytania, pisać mapę myśli, dobrej koncentracji, rozwiązywać sudoku, poznałem nowych znajomych”;
  • Julka„najbardziej w kursie podobają mi się zabawy i quizy oraz ćwiczenia w podręcznikach”.

Rodzice natomiast nabywają wiedzę, jak wspierać rozwój dziecka oraz umiejętności zaangażowania własnych intelektualnych zasobów  i możliwości do skuteczniejszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Rodzice bardzo wysoko oceniają kurs, o czym świadczą ich wypowiedzi:

  • mama Patrycji - „niewątpliwie ten kurs jest fantastycznym treningiem mózgu”;
  • tata Fabianka – „szkolenie fascynujące, techniki zapamiętywania przydatne w życiu codziennym, warto każdą minutę poświecić na to szkolenie”;
  • mama Moniki – „kursy pomagają mi w poznawaniu nowych metod koncentrowania się i czytania”.

Opinie zarówno dzieci jaki i rodziców świadczą o tym, iż kursy, które na zlecenie ROPS w Toruniu realizuje Akademia Nauki z siedzibą w Toruniu przynoszą zakładane wcześniej efekty, w tym: podniesienie sprawności czytania, wzmocnienie koncentracji, rozwój twórczego myślenia, wskazanie dziecku jego mocnych stron, pomoc w procesach koncentracji, nauka  kreatywnego myślenia.

 

Galeria zdjęć:

 

Projekt "Rodzina w Centrum" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.