Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie zaprasza na II Konferencję Otępienia w Praktyce, która ma na celu prezentację szerokiego zakresu metod postępowanie profilaktycznego i diagnostyczno-
-terapeutycznego.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy: psychologów, neurologów, psychiatrów, geriatrów oraz innych specjalistów zainteresowanych tematyką spotkania.

Omówione na niej będą najnowsze doniesienia dotyczące etiologii różnych typów otępień i eksperymentalnych metod leczenia oraz rekomendacje dotyczące zasad postępowania w codziennej praktyce lekarskiej. Przedstawione będą także przykłady różnych systemów wsparcia pacjentów i opiekunów.

Udział w konferencji jest odpłatny.

Szczegółowy program konferencji i więcej informacji na temat wykładów oraz sposobu rekrutacji na stronie:

https://www.termedia.pl/Konferencje?informacje_organizacyjne&e=802&p=5541

 

Termin konferencji: 08-09.06.2018 r.

Miejsce konferencji: Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Patronat merytoryczny i nadzór naukowy: Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Organizator: Wydawnictwo Termedia

 

 

Źródło: https://www.termedia.pl/Konferencje?zaproszenie&e=802&p=5540