Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH pn.: „Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Kongres, realizowany w ramach  Planu  Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020, odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2018 roku w EVITA Hotel &Spa w Tleniu.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, rolnikami oraz instytucjami  działającymi w zakresie usług opiekuńczych. Ogólnopolski Kongres Gospodarstw Opiekuńczych jest przeznaczony dla 100 osób i będzie połączony z wyjazdem studyjnym do istniejących już gospodarstw opiekuńczych. Projekt zakłada również przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz wydanie publikacji w celu zachęcenia właścicieli gospodarstw rolnych, domowników i mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych, jako alternatywnej do instytucjonalnej formy opieki.

Źródło: kpodr.pl