Konferencja w ramach Kujawsko-Pomorskich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Rzecznika Praw Dziecka.

W dniu 4 czerwca br. w Dworze Artusa odbyła się  Konferencja pt” Rodzic na zastępstwo-miłość na zawsze”. Konferencja była podsumowaniem Kujawsko-Pomorskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego, w ramach których w naszym województwie – w maju i czerwcu odbywały się różne spotkania, konferencje, seminaria poświęcone pieczy zastępczej. Frekwencja dopisała, sala była wypełniona po brzegi.

Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz Rzecznik Praw Dziecka. Konferencji towarzyszyła Gala Rodzicielstwa Zastępczego, podczas której rodzice zastępczy otrzymali z rąk członka zarządu Pana Sławomira Kopyścia podziękowania marszałka województwa i pamiątkowe anioły za troskę i miłość podarowaną dzieciom.

W trakcie wydarzenia uhonorowani też zostali starostowie i przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, którzy na co dzień wspierają rodziców w pełnieniu ich trudnej funkcji. W święcie rodzin udział wzięli też przedstawiciele władz województwa kujawsko-pomorskiego , przedstawiciele świata nauki oraz organizatorzy pieczy zastępczej.

Wczorajsze wydarzenie było także okazją do podjęcia dyskusji o wyzwaniach stojących przed rodzicami zastępczymi, związanych z wychowaniem dzieci, zapewnieniem im szczęśliweg o i beztroskiego dzieciństwa oraz przygotowaniem ich do dorosłego i odpowiedzialnego życia.

W bloku dyskusyjnym udział wzięli specjaliści : sędzia Artur Lipinski, psycholog Maria Rotkiel oraz przedstawiciel Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej – Joanna Luberadzka-Gruca. W imieniu Rzecznika Praw Dziecka ciepłe słowa do rodziców oraz dzieci skierowała Pani Anna Sobiesiak, która pełni funkcję członka Społecznej Rady Doradczej RPD.

Wśród licznych atrakcji towarzyszących konferencji odbywały się na terenie Muzeum Etnograficznego zajęcia animacyjno-edukacyjno dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a także happening „ Rodzic na zastępstwo-Miłość na zawsze” na terenie toruńskiej starówki.

Dzień dla wszystkich rodzin zastępczych był przyjemną odskocznią i relaksem od codziennych obowiązków ,pełen spotkań, integracji, wymiany doświadczeń. Była to również okazja do promowania rodzicielstwa zastępczego oraz do pozyskiwania nowych kandydatów na rodziny zastępcze.

Konferencja zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Rodzina w Centrum”.